Regiomonitor

Groot Amsterdam in Beeld

INTRODUCTIE

Met de Regiomonitor Groot Amsterdam kan men zelf de sociaal-ruimtelijke situatie in de Regio Amsterdam in beeld brengen. De monitor is ontwikkeld voor gebruik door experts op het gebied van de ruimtelijke ordening in de 8 grootste gemeenten in de Regio Amsterdam en voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, maar is sinds september 2014 ook opengesteld voor andere ge├»nteresseerden. Alleen voor toegang tot privacygevoelige kaartbeelden is nog een inlogcode nodig. Inlichtingen daarover zijn te verkrijgen bij de leden van de Werkgroep Regiomonitor ( → CONTACT).
Voor een korte introductie om met de monitor aan de slag te gaan, zie → ZELF AAN DE SLAG.

Naar de Regiomonitor  

De Regiomonitor Groot Amsterdam – met daarin opgenomen de Stadsmonitor Amsterdam – laat heel nauwkeurig zien hoe de ruimtelijke ontwikkeling in elk van de 8 deelnemende gemeenten van de regio Amsterdam en in het totale gebied (de Regio) verloopt op verschillende terreinen zoals werkloosheid, bevolking, huisvesting en uitkeringsafhankelijkheid. Dat gebeurt aan de hand van kaarten waarop is aangegeven waar zich ruimtelijke concentraties van een bepaald verschijnsel bevinden. De monitor laat zien of ruimtelijke concentraties in de tijd blijven bestaan, zich door de regio verplaatsen of verdwijnen; ruimtelijke dynamiek.
Gebruikers kunnen, door zelf definities aan te passen en gebieden te selecteren, optimaal gebruik maken van de exploratieve mogelijkheden die de Regiomonitor biedt.

gemeenten van de regio

De Regiomonitor Groot Amsterdam is een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam (discipline Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies) en de deelnemende gemeenten in de Regio Amsterdam: Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad.
Het project wordt momenteel gefinancierd door de Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek en de Universiteit van Amsterdam, discipline Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Naar de Regiomonitor